Som ni vet sedan tidigare finns det en by, vid en vacker liten hamn i södra Toscana, där en modern hotellbyggnad är under tillväxt. Byn heter Porto Ercole och på platsen finns en välkänd fabrik som länge haft som verksamhet att konservera sardiner. Fabriken är sedan länge nedlagd och byggnaden en ruin, men minnet lever kvar, framförallt genom invånarnas berättelser men också som en stark identitetsmarkör. Detta måste tillvaratas när området nu förändras. Här är vi just nu. Läs mer->